Försprång internationellt

Iren Josefsson, grundare av EVIC, har mer än tio års erfarenhet av arbete i Asien. Hon har varit bosatt i såväl Malaysia som Singapore och har ett brett kontaktnät i de Asiatiska länderna.

EVIC har som ett av sina uppdrag att verka som businesscontroller på svenska dotterbolag i Indonesien och Kina. Detta sker genom regelbundna resor till de båda länderna.

Har Ditt företag en del av sin verksamhet i Asien hör gärna av Dig så kan vi berätta mer om vad EVIC kan göra för just Ditt företag för att få en förenklad och förbättrad uppföljning av den löpande verksamheten.

Om EVIC

EVIC är ett lokalt företag som startade sin verksamhet under 2010.