Förbättrad internkontroll

Iren Josefsson, grundaren av EVIC, har mer än 20 års erfarenhet av internrevision. Erfarenheten innefattar arbete med både nationell och internationell internrevision.

Internrevision kan erbjudas inom såväl finansiella som industriella företag.

Internrevisionen utförs i enlighet med Coso standard samt med beaktande av de speciella regelverk som omger den finansiella sektorn.

Hör av Dig så berättar vi mer om vad vi kan göra för Ditt företag för att effektivisera organisationen och bygga in interna kontroller i den dagliga verksamheten.

Om EVIC

EVIC är ett lokalt företag som startade sin verksamhet under 2010.