Effektivitet och lönsamhet

EVIC är ett lokalt företag som startade sin verksamhet under hösten 2010. Vi erbjuder tjänster inom internrevision/intern kontroll. Detta har blivit ett aktuellt område för att höja effektiviteten och förbättra kvalitén på ett företags arbetssätt.

Asiatiska marknaden är ett område där EVIC kan erbjuda en unik tjänst till mindre och medelstora företag. Vår tjänst innebär att vi besöker dotterbolagen på plats med jämna mellanrum under löpande år i syfte att få ett förenklart styrverktyg för det svenska bolaget.

Styrelsearbete är EVICS tredje verksamhetsområde. EVIC är medlem i Styrelseakademien och har genomgått Certifikatutbildning i Styrelseakademiens regi.

Om EVIC

EVIC är ett lokalt företag som startade sin verksamhet under 2010.