Tjänster

Nedan ser ni de olika tjänsterna som EVIC kan erbjuda ert företag.

Internrevision

Internationellt arbete

Styrelseuppdrag

Affärsstyrning

Om EVIC

EVIC är ett lokalt företag som startade sin verksamhet under 2010.